onsdag 12 november 2008

Spelar det någon roll vem som äger frågan?

Att äga frågan, det är viktigt. Jag vet inte när det började, men sedan några år tilbaka äger man frågor. Eller också skickar man tillbaka frågan till dess rättmätige ägare.
I Norge har folkhälsomyndigheten under ett stor antal år frågat norrmännen om hur de gör när de har sex. Vart femte år har man sett sig nödsakade att forska i detta ämne.

Fram tills nu. Nyligen lät man meddela att årets undersökning är nedlagd. Anledningen sägs vara att norrmännen inte har någon lust att svara! Nu hoppas myndigheten att lusten till enkäter och frågor om det mest privata, ska vara minst lika stor som man har anledning att tro att själva lusten till det mest privata förmodligen är. I så fall, om de hoppas rätt, kommer en ny undersökning att genomföras om fem år igen. Förutsatt att norrmännen är med på noterna.

Men det är väl med enkätundersökningar om sex, som med sexet självt. Ett nej är ett nej!
Det handlar alltså inte om vem som äger frågan, utan vem som äger svaret. Det är frågan!

Inga kommentarer: