tisdag 26 april 2011

Jag är förbannad!

Om några veckor är det omval till kommunfullmäktige i Örebro. På grund av sjabbel vid valet i höstas har valmyndigheten bestämt att valet måste göras om, eftersom det inte genomfördes på rätt sätt när det begav sig.

Det var i den nordöstra valkreten i Örebro som alltför entusiastiska, eller okunniga, valarbetare gick lite för långt i sin iver att värva röster. Då (2010) tillhörde jag den valkretsen. Den första april 2011 flyttade vi en bit åt sydost och kom därmed att tillhöra en annan valkrets (men fortfarande samma kommun och samma kommunfullmäktige). Avgörande för att få rösta i omvalet är folkbokföringsadressen den 15 april 2011.

Därför får inte vi rösta vid omvalet nu i maj. Staten har hux flux tagit ifrån mig min rösträtt och placerat mig i ett demokratiskt limbo och gjort mig till en soffliggare! Vad är det för demokrati? Ur min synvinkel är det självklart att de som fanns i nordöstra valdistrikets röstlängd den 19 september 2010 också är de som ska vara med och rösta vid omvalet!

Det nuvarande upplägget är ju lika logiskt som att man åker till bilprovningen för ombesiktning och visar upp grannens nyinköpta pärla, istället för sitt eget tidigare underkända vrak...

Ju mer jag tänker på det, desto mer förbannad blir jag. Förbannad över att inte ha rösträtt!
I Sverige...

Inga kommentarer: